agony【アゴににきびがある苦悩】

agony(苦悩)の語呂合わせ英単語

agony【アゴににきびがある苦悩